​​PRIVACY POLICY

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens

JOUW PERSOONSGEGEVENS

Voor onze dienstverlening gebruiken wij gegevens van en over je. Dat zijn:

1. persoonsgegevens die je zelf invult op het reserveringsformulier, zoals jouw naam, adresgegevens,

telefoonnummer en e-mailadres.

2. persoonsgegevens die je verstrekt bij jouw aanmelding voor onze nieuwsbrief.

3. bezoekgegevens van onze website. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van jouw computer, vergelijkbaar met jouw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de website goed functioneert. Wij maken die gegevens zo veel mogelijk anoniem.

Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest je hoe wij met jouw gegevens omgaan.

BEVEILIGING

Wij beschermen de gegevens die wij verwerken. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als je denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

JOUW RECHTEN

Als je klant bent of een andere relatie met ons heeft, kunt je ons via viertafels@gmail.com vragen om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Als blijkt dat er fouten staan in die gegevens, dan kunt je ons per mail vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als je geen informatie van ons wilt over onze producten en diensten, dan kunt je dit via viertafels@gmail.com doorgeven. Je krijgt dan geen informatie of nieuwsberichten meer van ons.

Heb je bezwaren tegen de manier waarop wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens? Laat het ons weten. 

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat relevant is voor de relatie die je met ons heeft. U kunt altijd aangeven dat je wilt dat wij jouw gegevens verwijderen. Dat doen wij dan direct.

NIEUWSBRIEF EN CONTACTFORMULIER

Wij versturen soms nieuwsbrieven waarmee wij klanten en geïnteresseerden informeren over acties, evenementen en nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor gebruiken wij jouw e-mailadres. In de nieuwsbrief staat een link waarmee je zich kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Als je het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die je ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van jouw vragen. Daarna worden jouw gegevens definitief verwijderd.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe bedrijven met jouw persoonsgegevens omgaan, kunt je lezen in de privacyverklaring op deze websites.

CONTACTGEGEVENS

Heb je vragen over de manier waarop wij met gegevens omgaan? Neem dan contact op via:

Restaurant Vier Tafels

Plotersgracht 6

9000 Gent

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. Je vindt op onze website – www.viertafels.be – steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

COOKIES

Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op jouw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra je onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Je kan de op jouw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen jouw browsergeschiedenis te wissen.